Word of God 2019

TALOFA CHURCH

O le upu lenei a le Atua mo lenei tausaga 2019, taitaina ai foi lau faigamalaga i lenei tausaga.

The Word of God for this year 2019, as preached by His servant, Apostle Viliamu Mafoe. 


Ia faamanuia le Atua i la tatou savaliga i lenei foi tausaga, mau pea le toovae ma faalogologo ile taitaiga a le Agaga Paia.

May God Bless you and keep you in Jesus Name, Amen.


Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP